Chứng nhận LASTFIRE

Chứng nhận LASTFIRE

Ngày: 12-03-2020 | 0 bình luận

Dự án LASTFIRE được thực hiện bởi 16 công ty thuộc tập đoàn RPI tại Nga và Đông Âu, nhằm cung cấp các đánh giá độc lập và toàn diện về rủi ro liên quan đến hỏa hoạn trong các bể chứa dầu có đường kính lớn tối đa hơn 40m, qua đó xây dựng và triển khai các phương pháp quản lý các rủi ro cháy cụ thể.

Hiện tại Dự án LASTFIRE đang được cập nhật để bao gồm tất cả các loại bể có đường kính từ 10 mét trở lên. Các bản cập nhật của tài liệu khảo sát tần suất sự cố và giảm thiểu rủi ro LASTFIRE đã được tạo ra, công nhận những phát triển mới trong công nghệ và cung cấp quản lý rủi ro hỏa hoạn. Các cuộc họp của LASTFIRE được tổ chức quốc tế ít nhất hai lần một năm và Tập đoàn LASTFIRE hiện chắc chắn là diễn đàn hàng đầu trên toàn thế giới về các vụ cháy bể chứa dầu và các vấn đề liên quan đến cháy bể chứa.

Dung dịch chữa cháy DTE đã được test và được cấp chứng nhận qua từng lần kiểm tra của LastFire


Mới hơn