Tiêu chuẩn NFPA

Tiêu chuẩn NFPA

Ngày: 03-03-2020 | 0 bình luận


NFPA là cụm từ viết tắt tiếng Anh của National Fire Protection Association. Đây là hiệp hội PCCC Quốc gia Hoa Kỳ, được thành lập để đưa ra những tiêu chuẩn về sản xuất là lắp đặt thiết bị PCCC với đầy đủ các quy chuẩn về độ an toàn, tính chính xác để bảo vệ con người, nhằm giảm các tổn thất về người và của. Tiêu chuẩn NFPA của Hòa Kỳ được thành lập 1896 và đến nay đã có hơn 65.000 thành viên trên khắp thế giới tham gia vào chương trình này. NFPA là một tổ chức phi lợi nhuận và được tạo ra để cung cấp thông tin an toàn, đạo tạo kiến thức về PCCC cho nhân viên cứu hỏa và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lắp đặt, sử dụng hệ thống báo cháy.

Tỷ lệ NFPA (số tỷ lệ 0-4)

Sức khỏe =1 Tính dễ cháy=0 Phản ứng=0

Cũ hơn Mới hơn