VIDEO

1/ Test bình chữa cháy gốc nước Ecosafe dung tích 2L

2/ Test bình chữa cháy gốc nước Ecosafe dung tích 3L

3/ Test bình chữa cháy gốc nước Ecosafe dung tích 4L

4/ Test bình chữa cháy gốc nước Ecosafe dung tích 6L